Холын зай: Off
Холын зай:
km Set radius for geolocation
Хайх

Зам тээврийн салбар 2020 оныг “Сахилга хариуцлага, аюулгүй байдлын жил” болгон зарлав

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны нэгдүгээр сарын 03-ны өдрийн А/01 тоот тушаалаар 2020 онд зам тээврийн салбарыг “Сахилга-хариуцлага, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын жил” болгон зарласныг Дэд сайд Л.Халтар Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын ажилтнуудад танилцууллаа. Улмаар тушаалыг ИНЕГ-ын Тэргүүн дэд дарга Б.Алтанцомд гардуулж тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж улирал тутамд тайлан мэдээг харьяа яамдаа хүргүүлж байхыг үүрэг […]