Холын зай: Off
Холын зай:
km Set radius for geolocation
Хайх

Европын холбооны улсуудын цалингийн өөрчлөлтүүд

Европын холбоо хөдөлмөрийн нөхцөлийн хувьд харилцан адилгүй улс орнуудын нэгдэл гэдгийг Евростатын мэдээлэл дахин батлан харууллаа. Тухайлбал Зүүн болон Өмнөд Европ нь баруун болон хойд хөршүүдээсээ цалингийн доод хэмжээний хувьд эрс зөрүүтэй байгаа аж. Европын холбооны Статистикийн газар улс орнуудыг цалингийн доод түвшнээр нь 3 ангилжээ. Эхнийхэд нь цалингийн доод хэмжээ Европын холбоондоо хамгийн багад […]