Холын зай: Off
Холын зай:
km Set radius for geolocation
Хайх

ТАЙЛАНД: Анх удаа блокчейн технологийг сонгуульд ашиглана

Тайланд улсын Үндэсний цахим технологи ба компьютерчлэлийн төв нь блокчейныг цахим санал хураалтад ашиглахаар болсноо мэдэгдлээ. Энэ сарын 2-ны өдөр “Bangkok Post”-д бичсэнээс үзэхэд, “NECTEC” буюу Тайландын цахим технологи, компьютерчлэлийн газар нь уламжлалт сонгуулийн санал хураалт болон цахим санал хураалт хослуулан ашиглах бөгөөд e-voting хэсэгтээ блокчейн технологийг нэвтрүүлэх юм. Нэр дурдагдаад буй Цахим технологи ба […]