Холын зай: Off
Холын зай:
km Set radius for geolocation
Хайх

Гэр хорооллыг ТӨВИЙН, ДУНДЫН, ЗАХЫН гэсэн 3 бүсээр хөгжүүлнэ

Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу гэр хорооллыг төвийн, дундын, захын гэсэн 3 бүсээр хөгжүүлнэ. Төвийн бүсийн гэр хороолол нь нийт гэр хорооллын 23.9 хувь буюу 2317 га газрыг хамардаг бөгөөд төвлөрсөн инженерийн шугам сүлжээнд холбогдох бололцоотой бүсэд орон сууцны хороолол, үйлчилгээний өндөр давхрын барилга, байгууламж барина. Өнгөрсөн хугацаанд гэр хорооллын дахин […]