Холын зай: Off
Холын зай:
km Set radius for geolocation
Хайх

Сөүл хотын аль ч хэсэгт явсан интернетэд орох боломжтой

Өмнөд Солонгосын 10 хүн тутмын 9 ухаалаг утас хэрэглэдэг гэсэн судалгаа байдаг байна. Мөн ухаалаг утастай иргэн бүр интернет ашиглахад багагүй мөнгийг зарцуулж байгаа юм. Хамгийн сүүлийн судалгаагаар Өмнөд Солонгост нэг гигабит дата 15 америк доллар байгаа нь бусад орнуудтай харьцуулахад өндөр байгааг харуулжээ. Энэ нь Өмнөд Солонгосын иргэдийн дижитал хэрэглээг ихээхэн ялгавартай байдалд оруулж […]