Холын зай: Off
Холын зай:
km Set radius for geolocation
Хайх

2029 оноос Хятадын хүн амын тоо буурна

Хятад Улсын Нийгмийн шинжлэх ухааны академийн явуулсан судалгаагаар, тус улсын хүн ам 2029 онд дээд цэгтээ буюу 1.442 тэрбумд хүрэх бөгөөд харин 2030 оноос эргээд буурах төлөвтэй байна. Тодруулбал, 2030 оноос эхлэн тус улсын хүн ам тогтмол буурсаар, 2050 онд 1.364 тэрбум, 2065 онд 1.248 тэрбум болж 1996 оныхтой тэнцэнэ хэмээн таамаглажээ. Мөн төрөлт 1.6 […]