Холын зай: Off
Холын зай:
km Set radius for geolocation
Хайх

Манай Улс “Экспортлогчдын тэмдэглэлт өдөр”-тэй болов

Монгол Улсын Засгийн газраас экспортыг дэмжих, ялангуяа уул уурхайн бус экспортын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хэмжээг нэмэгдүүлэх талаар онцгой анхаарал хандуулж, шат дараалсан бодлого, зохицуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал, Засгийн газрын 2020 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн ээлжит бус хуралдаанаар “Журам батлах тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 204 дүгээр тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар […]