Холын зай: Off
Холын зай:
km Set radius for geolocation
Хайх

Эрдэнэ Зуу музейд “виртуал үзмэр” дэлгэв

Орчин үеийн дэвшилтэт технологийг ашиглан таван музейд “Виртуал музей” төслийг хэрэгжүүлж байна. Энэхүү төслийн хүрээнд Дэлхийн өв Орхоны хөндийн Соёлын дурсгалт газарт орших Монголын анхны бурханы шашны хийд, өдгөө Эрдэнэ Зуу музейд “Виртуал үзмэр”, тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өгөх, суурилуулах ажлыг өчигдөр/01.31/ зохион байгуулж, олон нийтэд нээлттэй үзүүллээ. Эрдэнэ Зуу музей нь Монгол улсын аялал жуулчлалын […]