Холын зай: Off
Холын зай:
km Set radius for geolocation
Хайх

Уулын булшны хадгалалт, хамгаалалтад шалгалт хийлээ

НМХГ-ын даргын баталсан 02-01/70 тоот удирдамжийн дагуу Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт орших Сонгинохайрхан уулын булшны хадгалалт хамгаалалтын байдалд хяналт шалгалтыг хийсэн байна.