Холын зай: Off
Холын зай:
km Set radius for geolocation
Хайх

Газар хөдлөх аюулыг амьтад түрүүлж мэдэрдэг

АНУ-ын Калифорни муж улсын эрэгт загас олноороо үхсэн нь Японд болсон газар хөдлөлтийн өмнөх дохио байжээ гэж Азербайжаны Шинжлэх ухааны үндэсний академи судалгааныхаа үр дүнд үндэслэн мэдэгджээ. “2011 оны 3 дугаар сард болсон Японы сүйтгэлт газар хөдлөлтийн өмнө Калифорнийн эрэг орчмоор сардин загас олноороо үхэж, тэрчлэн далайн амьтад эрэг рүү шидэгдэж байсан билээ. Далай, тэнгисийн […]